Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

 

 

 

 

 

 

 

ກອງປະຊຸມ ຄະນະບໍລິຫານງານ ຮ່ວມມືດ້ານປ່າໄມ້ ສ. ເກົາຫຼີ – ແມ່ຂອງ ຄັ້ງທີ 1 ຫຼື 1st Korea-Mekong Forest Cooperation Committee” ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 27-28 ກຸມພາ 2017.

ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ຣາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ. ມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຄື: ຣາຊະນາອາຈັກກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດ ສະຫະພາບ ມຽນມາ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຕົວແທນຈາກບັນດາກົມ ກອງ ທີ່ຂຶ້ນ ກັບກະ ຊວງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ຂອງປະເທດ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ລະບຽບການຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານ ຮ່ວມມືດ້ານປ່າໄມ້ ຂອງ ເກົາຫຼີ – ແມ່ຂອງ ຫຼື KMFoCo, ການກຳນົດພາລະ ບົດບາດ ຂອງເຄືອຄ່າຍການຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ ດ້ານປ່າໄມ້ ສ. ເກົາຫຼີ-ແມ່ຂອງ ຫຼື KMFNet, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ໃນບັນດາປະເທດ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຄື: ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ສະຫະພາບ ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ຫຼື CLMV, ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບ ການຄັດ ເລືອກເອົາປະເທດ ທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດສຳມະນາຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2017.

 

ຂຽນໂດຍ: ສຸວັນນາ ຈັນທະລືສີ

ກວດແກ້ໂດຍ:

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter