Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)


ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-27 ຕຸລາ 2017 ພະນັກງານວິຊາການຈາກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃນການຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນ ຖານໃນການຂຽນຂ່າວ, ການນຳໃຊ້ກ້ອງ ແລະ ການຖ່າຍພາບ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກເຕັກນິກວິຊາການ ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ເຖິງໂຄງຮ່າງ, ຫຼັກການ, ວິທີການໃນການຂຽນຂ່າວໃນເບຶ້ອງຕົ້ນ ນອກຈາກ ນັ້ນ ຍັງໄດ້ຝຶກປະຕິບັດຂຽນຕົວຈິງ ແລະ ເບິ່ງວີດີໂອກ່ຽວກັບການຖ່າຍທຳອອກໂທລະພາບ, ການສຳພາດຄອບຄົວຕົວຢ່າງໃນການລ້ຽງປາກະຊັງ.
ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຄົບຕາມວາລະທີ່ເພີ່ນມີໃຫ້ ສາເຫດຍ້ອນໄລຍະເວລາສັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທຸກໆວາລະ

ຜູ້ກວດແກ້: ທ່ານ ນ. ທອງສຸກ ໄຊຍະພານທອງ
ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນ. ອຳພາພອນ ພົງພັນ

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter