Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

 

 

ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ຈາກແຕ່ລະພະແນກ, ກອງ, ຫ້ອງການ ແລະ ສູນ ອ້ອມຂ້າງກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງ່ານວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ງານວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ງານປູກໄມ້ ທີ່ບ້ານ ໄຊສົມບູນ ເມືອງໄຊທານີ.

ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ທັງເປັນການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ແກ່ອະນຸຊົນ ແລະ ເຍົາວະຊົນຂອງຊາດ ທັງປຸກ ລະດົມທົ່ວປວງຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມການປູກໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ມີຄວາມອຸດົມສົມປູນ ເປັນທ່າແຮ່ງເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ໃນງານປູກໄມ້ແມ່ນມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ: ນ້ອງນ້ອຍເຍົາວະຊົນ, ປະຊາຊົນຊາວກະສິກອນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ນັກລົງທຶນ.

ຈຸດປະສົງໜຶ່ງ: ເປັນການສ້າງຂະບວນການສຳລັບວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຕິດພັນກັບວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ;

ສອງ: ເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນຸຊົນ ລຸ້ນຫຼັງໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຸນປະໂຫຍດຂອງໄມ້, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຮັກ, ຮູ້ຫວງແຫນ, ອະນຸຮັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້;

ສາມ: ເປັນການປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານປ່າໄມ້ ນັບແຕ່ຂອດການກະກຽມແກ່ນພັນໄມ້, ການກ້າເບ້ຍໄມ້, ການປູກໄມ້ ຈົນຮອດການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມປູນ.

ສີ່: ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ 2020 ຂອງລັດຖະບານ ຄືເພີ້ມຄວາມປົກຫຸ້ມໃຫ້ໄດ້ 70% ແລະ ປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ500,000 ຮຕ ໃນປີ 2020.


 

 

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສຸວັນນາ ຈັນທະລືສີ

ກວດແກ້ໂດຍ:

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter