Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

ການນຳໃຊ້ Web site

ພິທີເປີດການນຳໃຊ້ Web site ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງກົມປ່າໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017 ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດການນຳໃຊ້ Web site ຂອງກົມປ່າໄມ້, ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວຫນ້າ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຫົວຫນ້າກົມ, ຮອງກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ມີຫົວຫນ້າ, ຮອງພະແນກ, ກອງ, ສູນ, ຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ຊຽ້ວຊານເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 50 ກ່ວາທ່ານ. ຈຸດປະສົງເພື້ອເປີດນຳໃຊ້ Web site ຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນພິທີເປີດຄັ້ງນິ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນທີຕ້ອງການໄດ້ມີ Web site ແລະ ມີແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຂື້ນໄປເລື້ອຍໆພ້ອມທັງໃຫ້ມີເນື້ອຫາ, ຮູບພາບປ້ອນເຂົ້າໃນ Web site ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງຕະຫລອດໆ ເພື້ອໃຫ້ທັນກັບຢຸກສະໄຫນໃຫມ່ກໍ່ຄືຍຸກຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນປັດຈຸບັນ. ການພັດທະນາ Web site ນີແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກໂຄງການຄູ່ຮ່ວມມືປ່າໄມ້ FCPF ຊື້ເວັບແມ່ນ: http://dof.maf.gov.la

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter