Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ

1IMG_4566

ກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທຽບຖານ Rel ແລະ ການ ຕິດຕາມກວດກາລາຍງານ ພິສູດຢັ້ງຢືນ MRV ຄັ້ງທີ III
ໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017 ກອງສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທຽບຖານ Rel ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ລາຍງານ ພິສູດຢັ້ງຢືນ MRV ຄັ້ງທີ III. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລີນທອງຄຳດີ ຫົວໜ້າກອງສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງ: ແມ່ນຮັບຟັງການລາຍງານການສ້າງແຜນທີ່ ແຄ່ປີ 2005-2015

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter