Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ກົມໃຫ່ຍ ສປ ຈີນ

ກົມປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ກົມໃຫ່ຍ​ປ່າ​ໄມ້ ສປ ຈີນ.

ລະຫວ່າງວັນທີ 20- 23 ມີນາ 2017, ກົມປ່າໄມ້ ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ທອງພັດ ມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ເຜີງ ໂຢຕົງ ຮອງລັດທະມົນຕີ ກົມໃຫ່ຍ ສປ ຈີນ ແລະ ພະນັກງານການນຳ 2 ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

ຈຸດປະສົງຂອງການມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້: 1. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານແນວທາງນະໂຍບາຍ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ວຽກງງານຈຸດສຸມ ບູລິມະສິດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ວຽກງານປ່າໄມ້ຂອງສອງ ຝ່າຍ; 2. ເພື່ອລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືບັນດາປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສ ປປ ລາວ ແລະ ກົມໃຫ່ຍ ສປ ຈີນ. ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນຄັ້ງນີ້ກວມເອົາການ ຮ່ວມມື້ໃນ 7 ຂົງເຂດຄື:

1. ການຟື້ນຟູປ່າ, ການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍຶນຍົງ
2. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ/ປ່າໄມ້ຊົນນະບົດ
3. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ວຽກງານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ
4. ການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າທີ່ຈະສູນພັນ ລະຫວ່າງຊາດ (cites)
5. ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານປ່າໄມ້
6. ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ່າໄມ້ ແລະ ຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນໄມ້ ລວມທັງການຮ່ວມມືໃນດ້ານອຸປະກອນປຸງ ແຕ່ງໄມ້
7. ການຄຸ້ມຄອງສິດທິການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດີນປ່າໄມ້ ໃນເຂດຊົນນະບົດພາຍໃຕ້ ຂົງເຂດ ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ອາໃສປ່າໄມ້ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ ຕາມ ການເຫັນດີຮ່ວມກັນ.

ໃນການມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຝ່າຍລາວ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍຈີນ ພິຈາລະນາເຊັ່ນ: ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ການປຸງແຕ່ງໄມ້, ການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນໄມ້ ລວມທັງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງປ່າ ໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນຕື່ມ ແລະ ຝ່າຍ ສປ ຈີນ ກໍໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວນຳໄປພິຈາລະນາ.
ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ຕິດພັນກັບການຟື້ນຟູປ່າຂອງ ທ່ານ ຄຳໄຜ່ ສົມຊະນະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕາດຊອນ ຕາດຊົ້ວ ແລະ ໂຮງງານແກະສະລັກໄມ້ ຂອງບໍລິສັດ ຄຳທະນາພອນ ແລະ ໂຮງງານໄມ້ປຸງແຕ່ງ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ອຸດສະຫະກຳເຟີນິເຈີລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສະຫຼຸບ: ເຫັນໄດ້ວ່າການພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນໃນຄັ້ງນີ້ ເຫັນໄດ້ວ່າ ທັງ 2 ຝ່າຍ ໄດ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ກ່ຽວກັບແນວ ທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານບູລິມາສິດ ຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານອັນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານການຮ່ວມມື ຂອງ 2 ຝ່າຍ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນຕໍ່ໜ້າ.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter