Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

ກົມປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ກົມໃຫ່ຍປ່າ​ໄມ້ ສປ ຈີນ.

ກົມປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ກົມໃຫ່ຍ​ປ່າ​ໄມ້ ສປ ຈີນ. ລະຫວ່າງວັນທີ 20- 23 ມີນາ 2017, ກົມປ່າໄມ້ ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ທອງພັດ ມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ...
Read More

ພິທີເປີດການນຳໃຊ້ Web site ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງກົມປ່າໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017

ພິທີເປີດການນຳໃຊ້ Web site ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງກົມປ່າໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017 ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017 ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດການນຳໃຊ້ Web site ຂອງກົມປ່າໄມ້, ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ...
Read More

ກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທຽບຖານ Rel

ກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທຽບຖານ Rel ແລະ ການ ຕິດຕາມກວດກາລາຍງານ ພິສູດຢັ້ງຢືນ MRV ຄັ້ງທີ III ໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017 ກອງສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການດ້ານລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທຽບຖານ Rel ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ...
Read More

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການຜະລິດຖ່ານຂາວ ເປັນສິນຄ້າ ແບບຍືນນານ ໃນ ສປປ ລາວ; ທີ່ກົມປ່າໄມ້ ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2016

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການຜະລິດຖ່ານຂາວ ເປັນສິນຄ້າ ແບບຍືນນານ ໃນ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຂະແໜງການລັດ ທີ່ກົມປ່າໄມ້ ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2016 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມໃຈ ...
Read More

ພິທີເລື່ອນ ສະມາຊິກພັກສຳຮອງ ຂື້ນສົມບູນ ຄັ້ງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2017

ພິທີເລື່ອນ ສະມາຊິກພັກສຳຮອງ ຂື້ນສົມບູນ ຄັ້ງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2017. ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2017 ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດພິທີເລື່ອນສະມາຊິກສຳຮອງຂື້ນສົມບູນ ຈາກໜ່ວຍພັກ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງຈຳນວນ 2 ສ/ຫ ໂດຍການເປັນປະທານ ...
Read More

ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ສ້າງແຜນປີ 2017

ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ກອງທືນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຊຸກຍູ້ສ້າງແຜນປີ 2017. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 30 ທັນວາ 2016, ຕາງໜ້າໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ...
Read More
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter