Get Adobe Flash player
ແຈ້ງການ (Announcement)

Monthly Archives: November 2017

ປະກາດຮັບສະໝັກຊ່ຽວຊານການເງຶນ ຜູ້ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກແບບບໍ່ເຕັມເວລາ (Part-time) ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD-SU) ລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ມີໃນເອກະສານຕຶດຄັດ (ຮູບ) . ສຳລັບຜູ້ສົນໃຈ ກຳນົດສົ່ງໃບສະໝັກ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ ກ່ອນວັນທີ 15 ທັນວາ 2017 ທີ່ ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລຶດ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ກົມປ່າໄມ້

 


ຂໍເຊີນຜູ້ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລ່ນເອກະສານນຳເຂົ້າ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນລົດຈັກ ຂອງໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD-SU) ຈຳນວນ 755 ຄັນ ໃນວັນທີ 24 ພະຈຶກ 2017 ເວລາ 10:00 ທີ່ຫ້ອງປະຊູມພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ກົມປ່າໄມ້


ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-27 ຕຸລາ 2017 ພະນັກງານວິຊາການຈາກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃນການຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນ ຖານໃນການຂຽນຂ່າວ, ການນຳໃຊ້ກ້ອງ ແລະ ການຖ່າຍພາບ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກເຕັກນິກວິຊາການ ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ເຖິງໂຄງຮ່າງ, ຫຼັກການ, ວິທີການໃນການຂຽນຂ່າວໃນເບຶ້ອງຕົ້ນ ນອກຈາກ ນັ້ນ ຍັງໄດ້ຝຶກປະຕິບັດຂຽນຕົວຈິງ ແລະ ເບິ່ງວີດີໂອກ່ຽວກັບການຖ່າຍທຳອອກໂທລະພາບ, ການສຳພາດຄອບຄົວຕົວຢ່າງໃນການລ້ຽງປາກະຊັງ.
ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຄົບຕາມວາລະທີ່ເພີ່ນມີໃຫ້ ສາເຫດຍ້ອນໄລຍະເວລາສັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທຸກໆວາລະ

ຜູ້ກວດແກ້: ທ່ານ ນ. ທອງສຸກ ໄຊຍະພານທອງ
ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນ. ອຳພາພອນ ພົງພັນ


           ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ I ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານກົມປ່າໄມ້ ແລະ ມະຕິກອງ ປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ I ຂອງບັນດາ ໜ່ວຍພັກ ທີ່ຂື້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ຂອງກົມປ່າໄມ້. ກົມປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມຂື້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017, ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ກົມປ່າໄມ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານກົມປ່າໄມ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຄະນະພັກຮາກຖານ, ເລຂາ, ຮອງເລຂາ, ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ຮາກຖານ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດລວມມີ 30 ກ່ວາສະຫາຍ.

Continue reading

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter