Get Adobe Flash player

ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານການເງິນ (⁠Financial Management Assistant)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST   The Government of Lao (GoL) has demonstrated its commitment to reduce emissions through its ...
Read More

ປະກາດຮັບພະນັກງານບັນຊີ (Accountant)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST   The Government of Lao (GoL) has demonstrated its commitment to reduce emissions through its ...
Read More

ປະກາດຮັບສະໝັກ Translator

Terms of Reference (TOR) Part-time Interpreter (English-Lao-English)   BACKGROUND The Government of Lao (GoL) has demonstrated its commitment to reduce ...
Read More

ປະກາດຮັບສະໜັກ Interpreter

Terms of Reference (TOR) Part-time Translator (English-Lao-English)   BACKGROUND The Government of Lao (GoL) has demonstrated its commitment to reduce ...
Read More

ຜູ້ຊະນະແລະ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ audit ຂອງໂຄງການ GFLL

Contract Award Notice Project Implementing Agency Ministry of Agriculture and Forestry, Department of Forestry Project Name Governance, Forest Landscapes and ...
Read More

ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (S-ESMP) “ພູມີທັດ ພູເຂົາຄວາຍ”

ຈຸດປະສົງ ມາດຕະຖານ-ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ S-ESMP ສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການກໍານົດລ່ວງໜ້າ ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ES) ຂອງກິດຈະກໍາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຮູ້ຈັກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການ ພູມີທັດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນ ສ ປປ ລາວ ...
Read More

ກົມປ່າໄມ້ ປະຖະກະຖາ 2 ວັນປະຫວັດສາດ

ເພື່ອສືບທອດມູນອັນອົງອາດຂອງບັນທະບູປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດສາມັກຄີກັນຕໍ່ສູ້ຢາງພິລະອາດຫານ ຕ້ານການຮຸກຮານ ແລະ ຂອງຈັກກະພັດລ້າເມືອງຂື້ນ ທັັງແບບເກົາ ແລະ ແບບໄໝ່ ສາມາດປົດປອຍປະເທດຊາດໄດ້ຢາງມີໄຊ. ໃນຕອນບາຍ ຂອງວັນທີ 8 ທັນວາ 2022 ກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດ ປະຖະກະຖາຂື້ນເນື້ອງໃນໂອກາດ ...
Read More

ໂຄງການ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
LaoPDR SUFORD REDD LAO PDR